14 resultaten gevonden


Confrontatie tussen twee sumo…

Gigadô Ashiyuki, Wataya Kihei, 1827

Arashi Rikan in de schemering

Toyokawa Yoshikuni, Kinkitsuro shujin, Toshikuraya Shinbei, 1821

Zwaluw

Kôno Bairei, Aoki Kôsaburô, Aoki Kôsaburô, 1893

Vogel bij rood blad

Kôno Bairei, Aoki Kôsaburô, Aoki Kôsaburô, 1893

Nakamura Shikan II als Ariwara no…

Shunbaisai Hokuei, Honya Seishichi, 1834

Groene vogel

Kôno Bairei, Aoki Kôsaburô, Aoki Kôsaburô, 1893

Zangvogel tussen herfstgrassen

Kôno Bairei, Aoki Kôsaburô, Aoki Kôsaburô, 1893

Arashi Rikan als Miyamoto Musashi

Shunpusai Hokumyo, Kasuke, Honya Seishichi, 1832

Ichikawa Morinosuke als Nagoya…

Shunbaisai Hokuei, Kasuke, Honya Seishichi, 1835 - 1845

IJsvogel

Kôno Bairei, Aoki Kôsaburô, Aoki Kôsaburô, 1893

Nakamura Utaemon als Ichikawa…

Shunbaisai Hokuei, Kasuke, 1833

Grijs-blauwe vogel

Kôno Bairei, Aoki Kôsaburô, Aoki Kôsaburô, 1893

Einde van alle 14 resultaten Terug naar boven