uitgebreid zoeken zoek in de bibliotheekcatalogus

27 resultaten gevonden

Overzichtsweergave Detailweergave

Honderd gezichten op de berg Fuji

Katsushika Hokusai, Egawa Tomekichi, Egawa Sentarô, 1834

Harnas van de Tachibana familie met…

Katsushika Hokusai, Sôkaen Takemaru, ca. 1890 - ca. 1900

Teugel wijk: rol en wegwijzer

Katsushika Hokusai, Taimairô Teruyoshi, Shûchôdô Monoyana, 1822

Vissers een net binnen halend

Katsushika Hokusai, Kakinomoto no Hitomaro, Nishimura Yohachi, 1833 - 1837

Bewonderen van bloemstukken

Katsushika Hokusai, 1800 - 1805

De eik onder de golven: man aan het…

Katsushika Hokusai, Moji no Sekigaki, Midorian Matsutoshi, 1821

Agaat

Katsushika Hokusai, Tatsumi no Sato Bikarô, Chishundô Fukuyoshi, 1822

Zoet water venusschelp: de…

Katsushika Hokusai, Enmeitei Harumitsu, Yomo no Utagaki Magao, 1821

Echtpaar met aap en bloesemtak

mentioned on object Katsushika Hokusai, ca. 1890 - ca. 1900

Twee vrouwen en een jongetje bij…

Katsushika Hokusai, Tôrintei Tokuma, Rokuzôtei Takarama, 1816

De zout schelp: zout en pijp

Katsushika Hokusai, Toshigaki Maharu, 1821

Met gesloten ogen

Katsushika Hokusai, 1815 - 1823