29 resultaten gevonden


De pruimenboomgaard te Kameido

Hiroshige (I) , Utagawa, Uoya Eikichi, 1857

Votief met een portret van Bandô…

Hiroshige (I) , Utagawa, Chôtei Hisazumi, 1821

Zonsondergang bij het strand van…

Hiroshige (I) , Utagawa, Fugetsuan, Sanoya Kihei, 1836 - 1840

Acteur als jongeman

Kunisada (I) , Utagawa, Hiroshige (I) , Utagawa, Kinugasa Fusajiro, 1852

De Suruga oever van de Oi rivier in…

Hiroshige (I) , Utagawa, Takenouchi Magohachi (Hoeido), 1828 - 1835

Fazant en chrysanten

Hiroshige (I) , Utagawa, Sanoya Kihei, 1833 - 1837

Restaurant Kawachiya in…

Hiroshige (I) , Utagawa, Fujiokaya Hikotaro, 1835 - 1840

Neerstrijkenden ganzen te Katata

Hiroshige (I) , Utagawa, Mitaya Kihachi (Eisendo), 1833 - 1837

Yoshida, de brug over de Toyo…

Hiroshige (I) , Utagawa, Takenouchi Magohachi (Hoeido), 1828 - 1835

Bamboe en mus

Hiroshige (I) , Utagawa, Kawaguchiya Shozo, 1830 - 1840

Kraanvogel en rijzende zon

Hiroshige (I) , Utagawa, Sanoya Kihei, 1840 - 1850

Vuurwerk bij de Ryogoku brug

Hiroshige (I) , Utagawa, Uoya Eikichi, 1858