6 resultaten gevonden


Zes acteursportretten

Utagawa Kuniyoshi, Hama Yahei, Kinugasa Fusajiro, 1847

Negen acteursportretten

Utagawa Kuniyoshi, Hama Yahei, Kinugasa Fusajiro, 1847

Zes acteursportretten

Utagawa Kuniyoshi, Hama Yahei, Kinugasa Fusajiro, 1847

Zes acteursportretten

Utagawa Kuniyoshi, Hama Yahei, Kinugasa Fusajiro, 1847

Zes acteursportretten

Utagawa Kuniyoshi, Hama Yahei, Kinugasa Fusajiro, 1847

Nummer drie van de Tokaido

Hiroshige (I) , Utagawa, Hama Yahei, Magome Kageyu, 1849 - 1850