Zittende boer met kruik

Cornelis Ploos van Amstel, naar Adriaen van Ostade, 1763 - 1768

Herders met vee in een…

Jacob van de Velde (graveur), naar Simon van der Does, 1769

Varkensslacht

Cornelis Ploos van Amstel, 1778 - 1787

Portret van Jan Six

Johann Wilhelm Kaiser (I), naar Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1823 - 1900

Zittende boer met kruik

Cornelis Ploos van Amstel, naar Adriaen van Ostade, 1763 - 1768

Zittende boer met kruik

Cornelis Ploos van Amstel, naar Adriaen van Ostade, 1763 - 1768

Zittende boer met kruik

Cornelis Ploos van Amstel, naar Adriaen van Ostade, 1763 - 1768

Riviergezicht

Cornelis Ploos van Amstel, naar Pieter Coopse, 1775

Winterlandschap

Remigius Adrianus Haanen, in of voor 1849

Schrijver van een brief

Cornelis Ploos van Amstel, naar Jan Havicksz. Steen, 1777 - 1786