3 resultaten gevonden


Danseres

Shigenobu (I) , Yanagawa, Mochizuki Kagenari, ca. 1823

Danseres

Shigenobu (I) , Yanagawa, Mochizuki Kagenari, ca. 1823

Courtisane als Sugawara no…

Shigenobu (I) , Yanagawa, 1820 - 1825