14 resultaten gevonden


Speelgoed aapjes

Katsushika Hokusai, Yomo no Utagaki Magao, 1800

Vrouw met rijstwijnkopje

Katsushika Hokusai, Kankôtei Makamo, Bunbunsha, 1800 - 1810

Rijstplanters

Katsushika Hokusai, 1800 - 1805

Bewonderen van bloemstukken

Katsushika Hokusai, 1800 - 1805

Courtisanes kijkend naar de…

vermeld op object Katsushika Hokusai, na 1800

Vrouw met een juk

Tani Takaki, ca. 1800 - ca. 1810

De dichter Jôsuitei Shitami leest…

Katsushika Hokusai, Jôsuitei Shitami, Zeniya Kinrachi, ca. 1797

Twee vrouwen op een veranda

Katsushika Hokusai, Yomo no Utagaki Magao, Yamaga Sarumen, ca. 1799

De Sumida rivier bij zonsopgang

Katsushika Hokusai, Daikon no Karami, Shibaan, 1797

Beroemde blikken op de Oostelijke…

Katsushika Hokusai, Andô Enshi, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), na 1800 - 1815

Twee vissen en een…

Katsushika Hokusai, Ki no Mochiyoshi, ca. 1790 - ca. 1800

Een schat schip

Katsushika Hokusai, Kasugano Michikusa, Matsukaze Otonari, ca. 1799

Einde van alle 14 resultaten Terug naar boven