2 resultaten gevonden


Hofdame met klok

Kubota Shunman, Tsurubean Sahomaru, 1799

Gezicht op de berg Fuji

Katsushika Hokusai, Shôshô Michiyori, Kawahara Onimori, 1797