5 resultaten gevonden


Brief schrijvende courtisane…

Suzuki Harunobu, 1765 - 1770

Hofdame met klok

Kubota Shunman, Tsurubean Sahomaru, 1799

Ikezuki Geitazaemon naast een…

Kunisada (I) , Utagawa, 1842 - 1846

De grote slag bij Pyongyang

Mitsukata, Sato Takekichi, Onishi Bunsaburo Asano & Shonosuke, 1894

Gezicht op de berg Fuji

Katsushika Hokusai, Shôshô Michiyori, Kawahara Onimori, 1797