1 resultaat gevonden


De grote slag bij Pyongyang

Mitsukata, Sato Takekichi, Onishi Bunsaburo Asano & Shonosuke, 1894