9 resultaten gevonden


Fukami Jikyu in maanlicht

Tsukioka Yoshitoshi, Noguchi Enkatsu, Akiyama Buemon, 1887

Mori Ranmaru

Tsukioka Yoshitoshi, Ôhashiya Yashichi, 1868

Omori Hikoshichi komt een spook…

Tsukioka Yoshitoshi, Wada Yujiro, Sasaki Toyokichi, 1889

Kwade gedachten veranderden Raigo…

Tsukioka Yoshitoshi, Negishi Chokuzan, Sasaki Toyokichi, 1892

Zelfmoord van Saigyo Takamori

Tsukioka Yoshitoshi, Asai Ginjirô, Okura Magobei, 1877

Seigen en Sakurahime

Tsukioka Yoshitoshi, 1889

Lonely house on Adachi Moor

Tsukioka Yoshitoshi, 1885

Shigeno Yozaemon opkijkend naar een…

Tsukioka Yoshitoshi, Ôhashiya Yashichi, 1869

Sakata Kintoki en Tsuchigumo

Tsukioka Yoshitoshi, Noguchi Enkatsu, Kobayashi Tetsujiro, 1886