Portret van Cornelius Ludovicus…

Henricus Wilhelmus Couwenberg, naar Charles van Beveren, 1837

Portret van W. Moll

Johann Heinrich Maria Hubert Rennefeld, naar Johan Heinrich Neuman, 1845 - 1877

Portret van Cornelius Ludovicus…

Henricus Wilhelmus Couwenberg, naar Charles van Beveren, 1837

Man bij een barometer

Johann Heinrich Maria Hubert Rennefeld, naar August Allebé, 1748 - 1877

Portret van Johan Valckenaer

Johann Heinrich Maria Hubert Rennefeld, 1845 - 1877

Portret van een onbekende man…

Johann Heinrich Maria Hubert Rennefeld, naar Julius Friedrich Anton Schrader, 1845 - 1877

Portret van Isaac Da Costa

Johann Heinrich Maria Hubert Rennefeld, naar Jozef Israëls, 1845 - 1877