45 resultaten gevonden


Busteportret van Ichikawa Ebizo IV

Toshusai Sharaku, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1794

Drie vrouwen en kruiers in…

Kitagawa Utamaro, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1790

Busteportret van Osagawa Tsuneyo…

Toshusai Sharaku, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1794

Spiegel van rivaliserende…

Katsukawa Shunsho, Kitao Shigemasa, Inoue Shinshichi, 1776

Twee vrouwen en drie mannen bij…

Kitagawa Utamaro, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1790

Busteportret van Ichikawa Monnosuke…

Toshusai Sharaku, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1794

De zilveren wereld

Kitagawa Utamaro, Ishikawa Masamochi, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1790

Jonge vrouw bij zonsopkomst

Momokawa Chôki, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1793 - 1797

Portret van Osagawa Tsuneyo II in…

Toshusai Sharaku, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1794

Kinderen spelend in de sneeuw

Kitagawa Utamaro, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1790

Insecten op bloeiende…

Kitagawa Utamaro, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1788

Busteportret van Ichikawa Yaozo III

Toshusai Sharaku, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1794