Gezicht op de uiterwaarden van de…

Henricus Wilhelmus Couwenberg, naar Abraham Johannes Couwenberg, 1838

Gezicht op een beekdal bij…

Henricus Wilhelmus Couwenberg, naar Abraham Johannes Couwenberg

Kanon ‘Fredelant’

Willem Tolhuys (toegeschreven aan), 1533

Gezicht op de Rijn en de…

Henricus Wilhelmus Couwenberg, naar Abraham Johannes Couwenberg

Portret van Wilhelmus Themmen

Jacob Houbraken, naar Jan Abel Wassenbergh, 1746 - 1750

Gezicht op het landhuis Sonsbeek…

Henricus Wilhelmus Couwenberg, naar Abraham Johannes Couwenberg, 1838

Gezicht op een landweg naar het…

Henricus Wilhelmus Couwenberg, naar Abraham Johannes Couwenberg