Zittende boer met kruik

Cornelis Ploos van Amstel, naar Adriaen van Ostade, 1763 - 1768

Zittende boer met kruik

Cornelis Ploos van Amstel, naar Adriaen van Ostade, 1763 - 1768

Zittende boer met kruik

Cornelis Ploos van Amstel, naar Adriaen van Ostade, 1763 - 1768

Zittende boer met kruik

Cornelis Ploos van Amstel, naar Adriaen van Ostade, 1763 - 1768

Zittende boer met kruik

Cornelis Ploos van Amstel, naar Adriaen van Ostade, 1763 - 1768

Zittende boer met kruik

Cornelis Ploos van Amstel, naar Adriaen van Ostade, 1763 - 1768

Zittende boer met kruik

Cornelis Ploos van Amstel, naar Adriaen van Ostade, 1763 - 1768

Lezende vrouw

Cornelis Ploos van Amstel, naar Jan de Bray, 1736 - 1798

Zittende boer met kruik

Cornelis Ploos van Amstel, naar Adriaen van Ostade, 1763 - 1768

Vlinder

Cornelis Ploos van Amstel, 1736 - 1798

Lezende vrouw

Cornelis Ploos van Amstel, naar Jan de Bray, 1736 - 1798

Portret van een onbekende man

Johannes Körnlein, Cornelis Ploos van Amstel, naar Anthony van Dyck, 1766