1 resultaat gevonden


Twee vissen en een…

Katsushika Hokusai, Ki no Mochiyoshi, ca. 1790 - ca. 1800