10 resultaten gevonden


Honderd gezichten op de berg Fuji -…

Katsushika Hokusai, Egawa Tomekichi, Eirakuya Tôshirô, 1834

Prentenboek over helden en…

Torii Kiyonaga, Mori Kichigoro, Minami Hikojiro, 1782

Honderd gezichten op de berg Fuji

Katsushika Hokusai, Egawa Sentarô, Katano Toshiro, 1876

Bergen uit het hart

Kameda Bosai, Asakura Hachiemon, Susan-Shobo, 1816

Prentenboek met toneel waaiers

Katsukawa Shunsho, Ippitsusai Bunchô, Endo Matsugoro, 1770

Prentenboek met toneel waaiers

Katsukawa Shunsho, Ippitsusai Bunchô, Endo Matsugoro, 1770

Afbeeldingen van insecten

Kitagawa Utamaro, Umezawa Minokichi, Okura Magobei, 1892

Honderd gezichten op de berg Fuji

Katsushika Hokusai, Egawa Tomekichi, Egawa Sentarô, 1834 - 1875

Prentenboek van Kanrin

Okada Kanrin, Goto Nabekichi, Shinoda Yoshitaro, 1844

Spiegel van rivaliserende…

Katsukawa Shunsho, Kitao Shigemasa, Inoue Shinshichi, 1776