7 resultaten gevonden


Vlinders en libelle bij roze…

Kitagawa Utamaro, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1788

Dames vanaf een balkon kijkend naar…

Kitagawa Utamaro, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1790

Kever op rietstengel

Kitagawa Utamaro, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1788

Spiegel van rivaliserende…

Katsukawa Shunsho, Kitao Shigemasa, Inoue Shinshichi, 1776

Drie vrouwen en kruiers in…

Kitagawa Utamaro, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1790

Kyoka gedichten

Kitagawa Utamaro, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1790

Twee vrouwen en drie mannen bij…

Kitagawa Utamaro, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1790