10 resultaten gevonden


Prentenboek over helden en…

Torii Kiyonaga, Mori Kichigoro, Minami Hikojiro, 1782

Prentenboek met toneel waaiers

Katsukawa Shunsho, Ippitsusai Bunchô, Endo Matsugoro, 1770

Prentenboek met toneel waaiers

Katsukawa Shunsho, Ippitsusai Bunchô, Endo Matsugoro, 1770

Vlinders en libelle bij roze…

Kitagawa Utamaro, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1788

Dames vanaf een balkon kijkend naar…

Kitagawa Utamaro, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1790

Kever op rietstengel

Kitagawa Utamaro, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1788

Spiegel van rivaliserende…

Katsukawa Shunsho, Kitao Shigemasa, Inoue Shinshichi, 1776

Drie vrouwen en kruiers in…

Kitagawa Utamaro, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1790

Kyoka gedichten

Kitagawa Utamaro, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1790

Twee vrouwen en drie mannen bij…

Kitagawa Utamaro, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1790