10 resultaten gevonden


Honderd gezichten op de berg Fuji -…

Katsushika Hokusai, Egawa Tomekichi, Eirakuya Tôshirô, 1834

Prentenboek over helden en…

Torii Kiyonaga, Mori Kichigoro, Minami Hikojiro, 1782

Vaandeldrager op paard

Nakamura Hôchû, Izumiya Shojiro, 1826

Bergen uit het hart

Kameda Bosai, Asakura Hachiemon, Susan-Shobo, 1816

Prentenboek met toneel waaiers

Katsukawa Shunsho, Ippitsusai Bunchô, Endo Matsugoro, 1770

Prentenboek met toneel waaiers

Katsukawa Shunsho, Ippitsusai Bunchô, Endo Matsugoro, 1770

Honderd gezichten op de berg Fuji

Katsushika Hokusai, Egawa Tomekichi, Egawa Sentarô, 1834 - 1875

Kever op rietstengel

Kitagawa Utamaro, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1788

Courtisanes en gast tijdens…

Kitagawa Utamaro, 1804

Spiegel van rivaliserende…

Katsukawa Shunsho, Kitao Shigemasa, Inoue Shinshichi, 1776