5 resultaten gevonden


Schetsen van Keisai

Kitao Masayoshi Keisai, Eirakuya Tôshirô, ca. 1815

Schetsen van Hokusai - deel 8

Katsushika Hokusai, Eirakuya Tôshirô, ca. 1820 - ca. 1878

Schetsen van Hokusai - deel 13

Katsushika Hokusai, Eirakuya Tôshirô, 1820 - 1878

Schetsen van Keisai

Baitei Kakei, Eirakuya Tôshirô, 1813 - 1817

Honderd gezichten op de berg Fuji -…

Katsushika Hokusai, Egawa Sentarô, Eirakuya Tôshirô, 1875 - 1876