2 resultaten gevonden


Surimono album

diverse vervaardigers, Chôsui, Matsukawa Hanzan, 1845 - 1865

Afbeeldingen van Fugen

Kitagawa Utamaro, Tsumuri no Hikaru, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1790