2 resultaten gevonden


Surimono album

diverse vervaardigers, Chôsui, Matsukawa Hanzan, 1845 - 1865

Boekillustraties

Hashiguchi Goyô, Asai Chû, Nakamura Fusetsu, 1911