1 resultaat gevonden


De elegante prins Genji te Suma

Hiroshige (I) , Utagawa, Kunisada (I) , Utagawa, Yokogawa Takejiro, 1853