Christus en de apostelen tijdens…

Boëtius Adamsz. Bolswert, naar Peter Paul Rubens, 1590 - 1633

Christus en apostelen tijdens het…

Boëtius Adamsz. Bolswert, naar Peter Paul Rubens, 1590 - 1633

Heilige Euphrasia van Constatinopel…

Boëtius Adamsz. Bolswert, naar Abraham Bloemaert, 1590 - 1662

Raadsvergadering waarin het wonder…

Boëtius Adamsz. Bolswert, naar Jacob Cornelisz. van Oostsanen, 1639

Heilige Alexandra als kluizenares

Boëtius Adamsz. Bolswert, naar Abraham Bloemaert, 1619

Twee engelen bidden bij vuur met…

Boëtius Adamsz. Bolswert, naar Jacob Cornelisz. van Oostsanen, 1639

Rust op de vlucht naar Egypte

Boëtius Adamsz. Bolswert, naar Abraham Bloemaert, 1612 - 1615

Kind valt van zijn vaders schoot in…

Boëtius Adamsz. Bolswert, naar Jacob Cornelisz. van Oostsanen, 1639 - 1689