Zuidzijde van de Grote Kerk te…

anoniem (Monumentenzorg) (mogelijk), A.J.M. Mulder (toegeschreven aan), 1892

Martinuskerk te Tietjerk

anoniem (Monumentenzorg) (toegeschreven aan), A.J.M. Mulder (mogelijk), 1892

Van Harenskerk te Sint-Annaparochie

anoniem (Monumentenzorg) (toegeschreven aan), A.J.M. Mulder (mogelijk), 1898

Sint-Martinuskerk te Westergeest

anoniem (Monumentenzorg) (toegeschreven aan), A.J.M. Mulder (mogelijk), 1895

Sint-Vituskerk te Stiens, tijdens…

anoniem (Monumentenzorg) (toegeschreven aan), A.J.M. Mulder (mogelijk), 1898

Zuidelijke gevel van de…

anoniem (Monumentenzorg) (toegeschreven aan), A.J.M. Mulder (mogelijk), 1900

Ingang aan de noordzijde van de…

anoniem (Monumentenzorg) (toegeschreven aan), A.J.M. Mulder (mogelijk), 1892

Gezicht op de Alexanderkerk te…

anoniem (Monumentenzorg) (toegeschreven aan), A.J.M. Mulder (mogelijk), 1900

Nicolaaskerk te Wieuwerd, tijdens…

anoniem (Monumentenzorg) (toegeschreven aan), A.J.M. Mulder (mogelijk), ca. 1888

Portaal van de voormalige Hervormde…

anoniem (Monumentenzorg) (toegeschreven aan), A.J.M. Mulder (mogelijk), ca. 1880 - ca. 1889

Ingemetselde steen met houten…

anoniem (Monumentenzorg) (toegeschreven aan), A.J.M. Mulder (toegeschreven aan), 1898

Gezicht op de Alexanderkerk te…

anoniem (Monumentenzorg) (toegeschreven aan), A.J.M. Mulder (mogelijk), 1900