Studie van een mannelijk…

Jacques Lalaing (toegeschreven aan), ca. 1883 - ca. 1914

Slachtscene

Frédéric Théodore Faber, naar Adriaen van Ostade, 1806

Studie van een vrouwelijk…

Jacques Lalaing (toegeschreven aan), ca. 1895 - 1898

Studie van een mannelijk…

Jacques Lalaing (toegeschreven aan), ca. 1883 - ca. 1914

Ruïne van Kasteel Feltz

Martinus Antonius Kuytenbrouwer jr., 1855

Schaapskooi

Frédéric Théodore Faber, naar Balthasar Paul Ommeganck, 1806 - 1807

Studie van een vrouwelijk…

Jacques Lalaing (toegeschreven aan), ca. 1900 - 1914

Herders met kudde nabij grot

Frédéric Théodore Faber, naar Balthasar Paul Ommeganck, 1807

Studie van een mannelijk…

Jacques Lalaing (toegeschreven aan), ca. 1883 - ca. 1914