Ontdekking van een minnaar

Benjamin Martini, naar Cornelis Troost, 1777 - 1780

Interieur met drinkend paar

Benjamin Martini, naar Cornelis Troost, 1777 - 1780

Geveinsde droefheid

Benjamin Martini, naar Cornelis Troost, 1777 - 1780

Ontdekking van een minnaar

Benjamin Martini, naar Cornelis Troost, 1777 - 1780

Kwakzalver

Bernhard Schreuder, naar Adriaen van Ostade, 1767 - 1780

Markt

Willem van Wessem, naar Jacques Dassonville, 1735 - 1787

Omroeper

Cornelis Ploos van Amstel, naar Cornelis Dusart, 1776 - 1777

Regenten van het weeshuis te…

Cornelis Ploos van Amstel, naar Jan de Bray, 1777 - 1786