1 resultaat gevonden


De investituur van Maurits met de…

Simon Frisius, Maurits (prins van Oranje), Staten-Generaal van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, 1613