Rocaille cartouche

anoniem, naar Johann Daniel Preissler, 1704 - 1737

Vier rocaille cartouches met…

anoniem, naar Johann Daniel Preissler, 1704 - 1734

Drie cartouches en een decoratie

anoniem, naar Johann Daniel Preissler, 1704 - 1737

Ovaal cartouche

anoniem, naar Johann Leonhard Eisler, 1726 - 1734

Drie ovale cartouches

anoniem, naar Johann Leonhard Eisler, 1726 - 1734

Drie ovale cartouches

anoniem, naar Johann Leonhard Eisler, 1726 - 1734

Drie ovale cartouches

anoniem, naar Johann Leonhard Eisler, 1726 - 1734

Drie ovale cartouches

anoniem, naar Johann Leonhard Eisler, 1726 - 1734

Drie ovale cartouches

anoniem, naar Johann Leonhard Eisler, 1726 - 1734

Drie ovale cartouches

anoniem, naar Johann Leonhard Eisler, 1726 - 1734