Portret van een onbekende oude man…

Johannes Pieter de Frey, naar Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1801

Rokende man aan een tafel

Anthonie Willem Hendrik Nolthenius de Man, naar Adriaen van Ostade, 1803 - 1842

Schrijver van een brief

Cornelis Ploos van Amstel, naar Jan Havicksz. Steen, 1777 - 1786

Zittende boer met kruik

Cornelis Ploos van Amstel, naar Adriaen van Ostade, 1763 - 1768

Zittende boer met kruik

Cornelis Ploos van Amstel, naar Adriaen van Ostade, 1763 - 1768