Gezicht op 's-Hertogenbosch, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903

Gezicht op Rees, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903

Gezicht op Wijk bij Duurstede, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903

Gezicht op Doesburg, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903

Gezicht op Elburg, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903

Gezicht op Wesel, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903

Oversteek van de Rijn, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903

Gezicht op Orsoy, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903

Gezicht op Orsoy, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903

Gezicht op Rheinberg, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903

Gezicht op Deventer, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903

Gezicht op Crèvecoeur, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903