Gezicht op Zaltbommel, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903

Gezicht op Deventer, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903

Gezicht op Arnhem, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903

Gezicht op Tiel, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903

Gezicht op Crèvecoeur, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903

Gezicht op Orsoy, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903

Gezicht op het Huis te Gennep, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903

Gezicht op Grave, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903

Gezicht op Naarden, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903

Oversteek van de Rijn, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903

Gezicht op Harderwijk, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903

Gezicht op Culemborg, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903