Portret van Henri Grégoire

Lambertus Antonius Claessens, ca. 1792 - ca. 1808

Portret van Isaac René Guy le…

Lambertus Antonius Claessens, ca. 1792 - ca. 1808

Portret van aartsbisschop…

Lambertus Antonius Claessens, ca. 1792 - ca. 1808

Portret van Armand Gaston Camus

Lambertus Antonius Claessens, ca. 1792 - ca. 1808

Portret van Rhijnvis Feith

Lambertus Antonius Claessens, naar Pelletier, ca. 1792 - ca. 1808

Portret van de astronoom Jean…

Lambertus Antonius Claessens, naar Boizot, ca. 1792 - ca. 1808

Portret van Jean-François Delacroix

Lambertus Antonius Claessens, ca. 1792 - ca. 1808

Portret van Élisabeth Philippine…

Lambertus Antonius Claessens, naar Sicardi, ca. 1794 - ca. 1808

Portret van…

Lambertus Antonius Claessens, ca. 1792 - ca. 1808

Portret van Claude Fauchet

Lambertus Antonius Claessens, ca. 1792 - ca. 1808