Overstroming bij Beesd, 1855

Willem Gruyter jr., naar Mari ten Kate, 1832 - 1880

Zeegezicht met zeilschepen

Willem Gruyter jr., naar Ludolf Bakhuysen, 1846

Overstroming bij Beesd, 1855

Willem Gruyter jr., naar Mari ten Kate, 1832 - 1880

Winterlandschap

Remigius Adrianus Haanen, in of voor 1849

Overstroming bij Beesd, 1855

Willem Gruyter jr., naar Mari ten Kate, 1832 - 1880

Portret van Sibrandus Stratingh

Carl Cristiaan Fuchs, naar Jan Ensing, naar Johan Joeke Gabriël van Wicheren, 1841

Portret van Sibrandus Stratingh

Carl Cristiaan Fuchs, naar Jan Ensing, naar Johan Joeke Gabriël van Wicheren, 1841

Portret van Sibrandus Stratingh

Carl Cristiaan Fuchs, naar Jan Ensing, naar Johan Joeke Gabriël van Wicheren, 1841

Zeilschip op hoge golven

Willem Hendrik Hoogkamer, naar C. van der Hart (Luitenant), 1800 - 1864

Portret van Sibrandus Stratingh

Carl Cristiaan Fuchs, naar Jan Ensing, naar Johan Joeke Gabriël van Wicheren, 1841