374 resultaten gevonden


Resultaten pagina: 2 van 32 Toon eerdere resultaten


Vrouw een kimono opbergend

Kunisada (I) , Utagawa, Yamamotoya Heikichi, 1836 - 1838

Komachi op het graf

Kunisada (I) , Utagawa, Aritaya Seiemon, 1840 - 1845

Busteportret van een acteur

Kunisada (I) , Utagawa, Muramatsu Genroku, Yoshimura Gentaro, 1847 - 1848

Het eiland Tsukuda

Utagawa Kuniyoshi, Kagaya Kichiemon, 1831 - 1835

Narumi tot Chiriyu

Utagawa Kuniyoshi, Tsuruya Kiemon (Senkakudo), Tsutaya Kichizo, 1833 - 1837

Nichiren bezweert de golven bij…

Utagawa Kuniyoshi, Iseya Rihei, 1833 - 1837

Zes acteursportretten

Utagawa Kuniyoshi, Hama Yahei, Kinugasa Fusajiro, 1847

Katten voor de 53 stations van de…

Utagawa Kuniyoshi, Murata Heiemon, Mera Taichiro, 1847 - 1850

Vergezicht op de fonteinvormige…

Keisai Eisen, Takenouchi Magohachi (Hoeido), 1838 - 1842

Dromende courtisane

Hiroshige (I) , Utagawa, 1845 - 1850

Busteportret van Sakata Hangoro…

Toshusai Sharaku, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1794

Busteportret van Segawa Tomisaburo…

Toshusai Sharaku, Tsutaya Juzaburo (Koshodo), 1794