Offersteen der Romeinen en de…

Friedrich Christoph Dietrich, naar Cornelis van Hardenbergh, 1789 - 1843

Vue du Théâtre Royal à Bruxelles

Johann Nepomuk Gibèle, naar Jean-Baptiste André De Noter, naar Jean Baptiste Madou, 1785 - 1885

La Vierge dite de Séville

Hermann Eichens, naar Bartolomé Esteban Murillo, 1823 - 1886

Optocht van de Place Royale naar de…

Johann Nepomuk Gibèle, naar Denis-Sebastien Leroy, 1785 - 1885

Portret van Hans Rudolf Schinz

Heinrich Zollinger, naar Johann Kaspar Schinz, 1831 - 1891

Het paleis der Staten-Generaal te…

Johann Nepomuk Gibèle, naar C. Janssens, naar Jean Baptiste Madou