Man met stok, op zijn rug gezien

Ernst Willem Jan Bagelaar, naar Jan Luyken, 1798 - 1837

Oude man met baard met de blik naar…

Ernst Willem Jan Bagelaar, naar Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1798 - 1837

Zittende boer met kruik

Cornelis Ploos van Amstel, naar Adriaen van Ostade, 1763 - 1768

Zittende boer met kruik

Cornelis Ploos van Amstel, naar Adriaen van Ostade, 1763 - 1768

Herberg te Anrath

Cornelis Ploos van Amstel, naar Lambert Doomer, naar Gerbrand van den Eeckhout, 1772

Schuitenmakerswerf

Cornelis Ploos van Amstel, naar Herman Saftleven, 1765

Maria met Christuskind

Cornelis Ploos van Amstel, naar Abraham Bloemaert, 1769