Het blussen van de zware brand aan…

Jan van der Heyden (toegeschreven aan), naar Jan van der Heyden, 1690 - 1735

Brand op de Lauriergracht te…

Jan van der Heyden (toegeschreven aan), naar Jan van der Heyden, 1690 - 1735

Germanicus ontrolt een papier

Louis Michel Halbou, naar Jean Grandjean, 1781 - 1809

Heer en duivel in een landschap

G.M. Heaton, naar A. Elink Sterk, ca. 1827 - 1836

Uitgebrand huis op de Herengracht,…

Jan van der Heyden (toegeschreven aan), naar Jan van der Heyden, 1690 - 1735

Intocht in Jerusalem

Christiaan Hagen, naar Matthias Scheits, 1672

Brand in de lijnbanen van de…

Romeyn de Hooghe (toegeschreven aan), naar Jan van der Heyden, 1690 - 1735

Gezicht op Rijswijk

Theodoor Koning, naar Johannes van Diepenhuijsen, 1792