Portret van Gérard de…

Lambertus Antonius Claessens, ca. 1792 - ca. 1808

Portret van…

Lambertus Antonius Claessens, ca. 1792 - ca. 1808

Portret van George Macartney, 1st…

Lambertus Antonius Claessens, ca. 1792 - ca. 1808

Portret van aartsbisschop…

Lambertus Antonius Claessens, ca. 1792 - ca. 1808

Portret van Jacob van der Togt…

Lambertus Antonius Claessens, naar Vaillant, ca. 1792 - ca. 1808

Portret van Emmanuel Joseph Sieyès

Lambertus Antonius Claessens, ca. 1792 - ca. 1808

Portret van Honoré Gabriel de…

Lambertus Antonius Claessens, naar Guezin, ca. 1792 - ca. 1808

Portret van Willem Writs

Lambertus Antonius Claessens, naar Wybrand Hendriks, ca. 1792 - ca. 1808

Portret van Lodewijk Filips II…

Lambertus Antonius Claessens, ca. 1792 - ca. 1808

Portret van Stanislas Marie…

Lambertus Antonius Claessens, ca. 1792 - ca. 1808

Portret van Armand Gaston Camus

Lambertus Antonius Claessens, ca. 1792 - ca. 1808