Maart

Jeremias Falck, naar Joachim von Sandrart, 1645

Januari

Jeremias Falck, naar Joachim von Sandrart, 1645

Oude vrouw maakt haar toilet

Jeremias Falck, naar Bernardo Strozzi, naar Johann Liss, 1615 - 1677

Dag: Bloemen strooiende jongeman

Jeremias Falck, naar Joachim von Sandrart, 1645

Graflegging van Christus

Jeremias Falck, naar Jacopo Bassano, naar Caravaggio, 1655 - 1677

Visioen van Petrus

Jeremias Falck, naar Domenico Feti, naar Johann Liss, 1655 - 1677

Bordeel

Jeremias Falck, naar Johann Liss, 1655 - 1677

Visioen van Petrus

Jeremias Falck, naar Domenico Feti, naar Johann Liss, 1655 - 1677

Anna te Drieën

Jeremias Falck, naar school van Raphael, naar Andrea del Sarto, 1655 - 1677

Bordeel

Jeremias Falck, naar Johann Liss, 1655 - 1677

Extatisch visioen van Paulus

Jeremias Falck, naar Johann Liss, 1655 - 1677