Arbeid is de taak van de derde…

Philips Galle, naar Maarten van Heemskerck, 1635

Portret van François Baudoin

Philips Galle (toegeschreven aan atelier van), 1604

Titelpagina voor Aubert Le Mire,…

Philips Galle (toegeschreven aan atelier van), 1608

Portret van Willem van der Linden

Philips Galle (toegeschreven aan atelier van), 1604 - 1608

Daniël voedt de draak

Philips Galle, naar Maarten van Heemskerck, 1601 - 1633

Portret van Augustinus Hunaeus

Philips Galle (toegeschreven aan atelier van), 1604 - 1608

Portret van Martinus Rythovius

Philips Galle (toegeschreven aan atelier van), 1608

Portret van Justus Lipsius

Philips Galle (toegeschreven aan atelier van), 1608

Portret van Albert Pigge

Philips Galle (toegeschreven aan atelier van), 1604 - 1608

Portret van Franciscus Modius

Philips Galle (toegeschreven aan atelier van), 1604 - 1608

Daniël strooit as op de tempelvloer

Philips Galle, naar Maarten van Heemskerck, 1601 - 1633