Overzicht Fondsen en Stichtingen

Hier treft u een compleet overzicht, op alfabetische volgorde, van alle fondsen en stichtingen die een bijdrage leveren aan het Rijksmuseum.

Adessium Foundation

Heeft bijgedragen aan de educatieve familiegids 17de eeuw.

American Express

Heeft bijgedragen aan de restauratie van de Bredase muur, in de vernieuwde Philipsvleugel.

Andrew. W. Mellon Foundation

The Andrew W. Mellon Foundation maakt jaarlijks één Fellowship voor promovendi mogelijk. Het gaat om een eenjarig Fellowship, met de mogelijkheid tot verlenging met één extra jaar.

Bank of America

Heeft bijgedragen aan de restauratie en de publicatie van de simpliciakast.

BankGiro Loterij

Draagt structureel bij aan aankopen, en ondersteunt speciale projecten zoals Rijksstudio en de Beeldententoonstelling in de Rijkstuinen. Heeft ook bijgedragen aan: Bacchant, van Adriaen de Vries.

Cornelis Kruseman Stichting - J.M.C. Ising Stichting

Heeft bijgedragen aan de restauratie van het schilderij Godsvrucht van Cornelis Kruseman.

Stichting Daendels

Heeft bijgedragen aan de restauratie van het portret van Leonard van der Voort.

Dutch Culture

Draagt bij aan zes vertalingen van de Landenreeks van het Rijksmuseum; Indonesië, Japan, Sri Lanka, Suriname, Zuid-Afrika en India.

Stichting Elise Mathilde Fonds

Heeft bijgedragen aan de restauratie aan Ter Borch’s Meisje voor een spiegel.

Fonds 21

Draagt bij aan diverse aankopen en presentaties en is tevens hoofdbegunstiger van de Teekenschool.

Gieskes-Strijbis Fonds

Maakte de tentoonstelling ‘Late Rembrandt’ in 2015 mede mogelijk en droeg bij aan de benodigde restauraties voor de heropening van het Rijksmuseum in 2013 door het ondersteunen van vier junior restauratoren en een technisch analist.

Getty Foundation

Draagt bij aan de bestandscatalogus Nederlandse schilderkunst van de 17de eeuw in het Rijksmuseum.

Jaffé-Pierson Stichting

De –inmiddels opgeheven- stichting maakte diverse aankopen mogelijk, waaronder de 17-eeuwse japanse lakkist van Mazarin.

K.F. Hein Fonds

Heeft aan diverse aankopen bijgedragen, waaronder het familieportret uit 1817 van de familie Cock Blomhoff door Ishizaki Yushi.

Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief

Dragen middels het programma ‘Metamorfoze’ bij aan de digitalisering en het behoud van schets- en dagboeken.

Stichting Hollands Porselein

Heeft bijgedragen aan de aankoop van twee Loosdrechts porseleinen portretbustes van Maarten Tromp en Michiel de Ruyter.

M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting

Draagt bij aan diverse aankopen, waaronder een groep van vijf Chinese voorwerpen uit de collectie van A.E. van Braam Houckgeest.

Mondriaan Fonds

Heeft bijgedragen aan diverse aankopen en projecten waaronder Hollands aan het ontbijt van Jean-Etienne Liotard en de tentoonstelling Goede Hoop.

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Draagt bij aan diverse wetenschappelijke projecten, waaronder het Science4Arts onderzoeksprogramma Climate Effects on Decorated Wooden Panels.

PACCAR Foundation

Draagt bij aan apparatuur voor het restauratieatelier.

Prins Bernhard Cultuurfonds

Draagt bij aan diverse aankopen en projecten, waaronder de huidige inrichting van het Auditorium.

Samuel H. Kress Foundation

Heeft bijgedragen aan de digitalisering van de historische fotocollectie van het Rijksmuseum.

Stichting Ammodo

Ondersteunt de totstandkoming van tentoonstellingen als Late Rembrandt en Hercules Segers in het Rijksmuseum.

Stichting Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds

Draagt bij aan verschillende aankopen, de multimediatour bij de tentoonstelling Goede Hoop en restauraties.

Stichting Maatschappij tot nut van ’t Algemeen

Heeft bijgedragen aan de restauratie van het Poppenhuis van Petronella Dunois uit 1676.

Stichting Michiel de Ruyter

Heeft bijgedragen aan de restauratie van Michiel de Ruyter en zijn familie, van Juriaen Jacobsz.

Stichting Zabawas

Heeft bijgedragen aan restauratiewerkzaamheden, educatie en de multimediatour bij de tentoonstelling Frans Post.

Terra Foundation for American Art

Heeft bijgedragen aan de beeldententoonstelling van Alexander Calder in het Rijksmuseum in 2014.

Thurkow Fonds

Heeft bijgedragen aan de aankoop van de Chaplet vaas.

Tiffany & Co. Foundation

Doet een meerjarige bijdrage ten bate van conservering en onderzoek van de juwelencollectie van het Rijksmuseum.

Stichting Turing Foundation

Heeft bijgedragen aan de aankoop van De doorbraak van de Sint Anthonisdijk van Jan Asselijn, de oprichting van de Museumpleinbus en de totstandkoming van de tentoonstelling Hercules Segers.

Vereniging Rembrandt

Draagt bij aan meerdere aankopen waaronder 17de-eeuwse japanse lakkist van Mazarin, de Landschap met een episode uit de verovering van Amerika van Mostaert en Hollands meisje aan het ontbijt van Jean-Etienne Liotard.

vfonds

Heeft bijgedragen aan de Nacht van de Geschiedenis in het Rijksmuseum in 2014, 2015 en 2016.

VSBfonds

Draagt bij aan diverse aankopen, zoals Hollands meisje aan het ontbijt, van Jean-Etienne Liotard en aan projecten die het publieke bereik vergroten, zoals de tentoonstelling Goede Hoop en de multimediatour.