Verzet

Met de Februaristaking op 25 en 26 februari 1941 legden duizenden arbeiders in Amsterdam en omgeving het werk neer uit woede over de Jodenvervolging, die toen steeds scherper vormen begon aan te nemen. Openlijk protest als bij de Februaristaking was tijdens de Duitse bezetting zeldzaam. Nederlanders die de moed hadden om in verzet te komen, opereerden in het geheim. Ze liepen groot gevaar.

Volgende

Wapens

Pistool van verzetsman Tonny van Renterghem. Smith & Wesson, ca. 1920-1940

Het verzet tegen de Duitse bezetting nam verschillende vormen aan. Er werd hulp verleend aan een groeiend aantal onderduikers, zowel Joden als mannen die weigerden in Duitsland te werken. De illegale pers berichtte over het verloop van de oorlog en hield de moed erin. En er waren verzetsmensen die spionagewerk deden voor de geallieerden of naar de wapens grepen. Naarmate de Duitsers harder optraden, sloten meer Nederlanders zich aan bij dit soort verzetsgroepen. Het gewapende verzet pleegde onder meer overvallen op gemeentehuizen en distributiekantoren. Zo kwam men aan persoonsbewijzen en voedselbonnen voor onderduikers. Om het geallieerde leger te helpen, vernielden verzetsmensen strategische doelen als spoorwegen en bruggen. Ook liquideerden zij belangrijke Duitse militairen en landverraders.

Vorige

Cor van Teeseling

Zelfportret van Cor van Teeseling. Amsterdam, september 1942

De jonge kunstenaar Cor van Teeseling werd in augustus 1941 door de Duitsers gearresteerd omdat hij betrokken was bij de illegale krant . Hij werd ter dood veroordeeld en verbleef ruim een jaar in dodencel B-I-I in de gevangenis aan de Weteringschans in Amsterdam. Op 19 november 1942 werd hij op 27-jarige leeftijd bij Soesterberg gefusilleerd. In het sombere vooruitzicht van zijn executie en ondanks de martelingen die hij in de gevangenis onderging, tekende hij 158 keer een zelfportret. Een paar maanden voor zijn dood stopte hij ermee, maar hij tekende nog wel zijn bewakers, die hem zo nu en dan van papier en andere tekenspullen voorzagen. Teeseling hoopte dat zijn vrouw de tekeningen kon verkopen zodat zij de oorlog zou doorkomen. Zij bewaarde de serie echter, waardoor een zeer bijzonder menselijk document bewaard is gebleven.