1806-1813 Franse Tijd

In 1806 benoemde de Franse keizer Napoleon zijn jongere broer Lodewijk Napoleon tot koning van Holland. Dat was het einde van de Bataafse Republiek, maar de schijn van Nederlandse onafhankelijkheid werd nog even opgehouden. Met de ontbinding van het Koninkrijk in 1810 en inlijving bij het Franse Keizerrijk was het ook daarmee definitief afgelopen.

Volgende

Blijvende veranderingen

Fluwelen lint met het opschrift ‘Representant’, Nederland, ca. 1798

IJzeren meter, kopie van de standaardmeter in Parijs. J.M. Kleman & Zoon, Amsterdam, ca. 1814-1820

Op 1 maart 1796 kwam in Den Haag, naar Frans voorbeeld, de Nationale Vergadering bij elkaar: het eerste gekozen parlement van Nederland. De volksvertegenwoordigers werden ‘representanten’ genoemd en dat stond ook op de fraaie sjerp die ze mochten dragen. De invoering van de vertegenwoordigende democratie was één van de vele veranderingen die werden doorgevoerd tijdens de Bataafse Republiek en in de Franse Tijd.

De wind van vernieuwing kwam uit Frankrijk en woei niet alleen op bestuurlijk gebied. In deze jaren maakten de Nederlanders blijvend kennis met het burgerlijk wetboek en het wetboek van strafrecht, het bevolkingsregister, het kadaster, de inkomstenbelasting naar draagkracht, rechts rijden op de weg en het decimale stelsel van maten en gewichten.

Vorige

Koninkrijk Holland

Portret van Lodewijk Napoleon, koning van Holland van 1806 tot 1810. Charles Howard Hodges, 1809

Portret van Hortense de Beauharnais, koningin van Holland, echtgenote van koning Lodewijk Napoleon. Anne Louis Girodet-Trioson, ca. 1808

Lodewijk Napoleon Bonaparte was geen Oranje, maar wel de eerste koning van Nederland. Hij hield op 23 juni 1806 samen met vrouw en kinderen zijn officiële intocht in Den Haag. Lodewijk was tegen zijn zin getrouwd met de beeldschone Hortense de Beauharnais, de dochter van de eerste vrouw van zijn broer Napoleon. Het was een ongelukkige verbintenis. De koningin van Holland had een hekel aan het klimaat in haar nieuwe vaderland en verbleef vaak buitenslands.

Het Koninkrijk Holland was geen lang leven beschoren. Al op 1 juli 1810 deed Lodewijk Napoleon onder dwang van zijn broer, keizer Napoleon, afstand van de troon en reisde af naar het buitenland. Op 9 juli lijfde de keizer het Koninkrijk Holland in bij Frankrijk.