Rijksmuseum verwerft schoorsteenmantel Giovanni Battista Piranesi

28 november 2013 - 18:00

Schenking provincie Noord-Holland vanwege heropening

Commissaris van de Koning in Noord-Holland, J.W. Remkes, en hoofddirecteur Rijksmuseum, W. Pijbes, ondertekenden vanmiddag de overeenkomst waarbij een zeldzame marmeren schoorsteenmantel van de beroemde ontwerper Giovanni Battista Piranesi werd overgedragen aan het Rijksmuseum. De schoorsteenmantel werd in 1962 in bruikleen gegeven aan het museum maar ter gelegenheid van de heropening heeft het provinciebestuur besloten het object definitief te schenken. Al eerder heeft de provincie een ensemble loden beelden van Righetti aan het Rijksmuseum geschonken. Zowel de beelden als de schoorsteenmantel hebben nu een prominente plaats in het vernieuwde Rijksmuseum gekregen.

piet

De schouw van Piranesi (1720-1778) werd in 1784 ingebouwd in Paviljoen Welgelegen, het huidige provinciehuis van Noord-Holland. De schoorsteenmantel behoort tot de belangrijkste uitgevoerde ontwerpen van Piranesi. De schouw is samengesteld uit resten beeldhouwwerken uit de Romeinse Oudheid, aangevuld met 18de-eeuwse sculptuur. Wereldwijd zijn er slechts elf andere, samengestelde, schouwen naar Piranesi’s ontwerpen bekend.

In 1943 besloot de toenmalige eigenaar van Welgelegen (de Nederlandse Staat) de schoorsteenmantel te verwijderen ten gunste van een museale opstelling in een nog op te richten Empire museum in Huis Barnaart te Haarlem. In 1949 werden Paviljoen Welgelegen en de inboedel (dus ook de schoorsteenmantel) eigendom van de provincie Noord-Holland. Toen in 1962 Huis Barnaart een kantoorfunctie kreeg, besloot de provincie de schoorsteenmantel in bruikleen te gegeven aan het Rijksmuseum te Amsterdam.

De provincie schenkt de schoorsteenmantel omdat deze kunsthistorisch waardevolle en belangrijke schouw een museaal object is dat beter tot zijn recht komt in het Rijksmuseum. Met het Rijksmuseum is overeen gekomen dat een verkleinde replica van de schouw beschikbaar wordt gesteld aan de Provincie Noord-Holland voor de Historische Tentoonstelling in Paviljoen Welgelegen.

Downloads

Voor de zeldzame marmeren schoorsteenmantel van de beroemde ontwerper Giovanni Battista Piranesi

alle afbeeldingen