‘In een tijdmachine naar de 17de eeuw’. Nieuw onderwijsprogramma Rijksmuseum laat scholieren geschiedeniscanon meemaken

22 januari 2013 - 10:44 Educatie

Deze week presenteert het Rijksmuseum een ambitieus nieuw onderwijsprogramma tijdens de Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT), de grootste vakbeurs voor onderwijsprofessionals in Jaarbeurs Utrecht. Het vernieuwde Rijksmuseum biedt vanaf schooljaar 2013-2014 volop gelegenheid voor grootschalig schoolbezoek. Het museum komt met een breed pakket activiteiten die aansluiten bij het curriculum en de geschiedeniscanon. Scholieren beleven de historie. Ze vluchten mee in de boekenkist van Hugo de Groot of ervaren de kou in het Behouden Huys op Nova Zembla.

Het museum van Nederland

Het Rijksmuseum dat vanaf 13 april 2013 voor iedereen weer open gaat vertelt het verhaal van Nederland van de Middeleeuwen tot nu aan de hand van 8.000 (kunst)objecten in een chronologische wandeling door 80 gerenoveerde zalen. Nergens in Nederland vinden scholieren en leraren uit het primair en voortgezet onderwijs zóveel terug van de verplichte (geschiedenis)lesstof als in het Rijksmuseum. Het museum speelt in op de kerndoelen die door het ministerie van OCW zijn vastgesteld. De collectie vormt de basis voor het programma dat in samenwerking met leraren wordt samengesteld.

Wim Pijbes, hoofddirecteur Rijksmuseum: ‘Door de canon te volgen draagt het Rijksmuseum, als het nationale museum voor kunst en geschiedenis, actief bij aan het versterken van historisch besef en kennis van scholieren.’

Optimale faciliteiten

Nieuw zijn de optimale faciliteiten in het museum om bijna 30 klassen per dag te kunnen ontvangen, zoals het ruime entreegebied, een educatief centrum met 3 moderne ateliers, 70 nieuwe rondleiders én een picknickplek voor de meegebrachte lunch van de leerlingen. Omdat het Rijksmuseum gelooft in de kracht van begeleide programma’s is een leer-de-leraar-cursus ontwikkeld die handvatten geeft om zelf een klas rond te leiden in het Rijksmuseum.

Tijdmachine

In De Teekenschool, het nieuwe educatieve centrum in de tuin van het museum, vinden kennisverdiepende lessen plaats waarbij kunstvormen als theater, tekenen, schilderen, beeldbewerking en multimediale kunstbeleving voor de overdracht zorgen. Bijvoorbeeld het lesstofvervangende programma Jij & de Gouden Eeuw waarbij de leerlingen van de bovenbouw van het primair onderwijs worden ondergedompeld in de 17de eeuw.

Hoofd Publiek & Educatie Annemies Broekgaarden: ‘Het is alsof je met de hele klas in een tijdmachine stapt. Met al je zintuigen duik je even in de wereld van Hugo de Groot, Willem Barentsz of Rembrandt en beleef je wat zij voelden, hoorden en zagen.’

Het nieuwe onderwijsprogramma gaat van start bij aanvang van het nieuwe schooljaar (september 2013). Boekingen zijn mogelijk vanaf 15 maart a.s. via rijksmuseum.nl. Informatie over de educatieve programma’s zijn te lezen op de website of in de folders voor het PO en VO die het Rijksmuseum uitgeeft. Leraren kunnen dit schooljaar in het museum de speciale lerarenpas aanvragen ter voorbereiding van hun lessen en museumbezoek.

Downloads

Boekenkist van Hugo de Groot
Boekenkist van Hugo de Groot
Examentour Geschiedenis
Examentour Kunst
Gouden Eeuw Atelier (foto Myra May)
Jij en de Gouden Eeuw
Kinderworkshop schilderen (foto Myra May)
Masterclass Document Nederland jr.
Rondleiders Rijksmuseum

alle afbeeldingen