Hoofddirecteur Rijksmuseum kondigt vertrek aan

1 maart 2016 - 11:50

Wim Pijbes (1961) vertrekt per 1 augustus 2016 als hoofddirecteur van het Rijksmuseum. Hij bekleedt de functie sinds 1 juli 2008. In deze periode gaf hij leiding aan de voltooiing van de grootscheepse renovatie en transformatie van het Rijksmuseum. Pijbes wordt algemeen directeur van Voorlinden, een nieuw museum voor hedendaagse kunst en bijbehorend natuurgebied tussen Scheveningen en Wassenaar.

wimpijbes Wim Pijbes. Foto: Vincent Mentzel

De Raad van Toezicht betreurt zijn vertrek zeer maar kan niet anders dan zijn besluit respecteren. Jaap de Hoop Scheffer, voorzitter: “Wim Pijbes heeft met de van hem bekende tomeloze energie en inzet een cruciale rol gepeeld om het Rijksmuseum te vormen tot wat het nu is: een museum van wereldklasse. Grote waardering en dank gaan dan ook naar hem uit.”

Het is nu aan de Raad van Toezicht om te voorzien in de opvolging.

Pijbes’ directoraat stond de eerste vijf jaren voornamelijk in het teken van de heropening die naast een grondige verbouwing en uitbreiding bestond uit een geheel vernieuwde en internationaal geprezen inrichting. Na de heropening in april 2013 is het bezoek aan het Rijksmuseum verdubbeld (2,4 miljoen in 2015). Het jeugdbezoek is ruim verdubbeld tot 325.000 in 2015, mede door de grote aandacht die onder leiding van Wim Pijbes werd besteed aan originele vormen van educatie. Onder Pijbes’ leiding werd de fondsenwerving verder geprofessionaliseerd.

Wim Pijbes: “Ik heb met heel veel plezier en inzet de taken volbracht die ik bij mijn aantreden had gesteld. Ik heb leiding mogen geven aan een van de mooiste musea in de wereld en heb met een fantastisch team van enthousiaste collega’s het Rijksmuseum mogen openen. Het gebouw is open, mede dankzij de meermalen bekroonde website is de collectie open en bovenal heeft het Rijksmuseum een open houding naar onze bezoekers en de wereld. Ik ben trots dat bezoekers van alle leeftijden genieten van de tuinen en de Teekenschool. Het Rijksmuseum is in de harten en de hoofden van het publiek en dat stemt mij tot grote dankbaarheid.”

Downloads

Wim Pijbes. Foto: Vincent Mentzel

alle afbeeldingen