Het nieuwe Rijksmuseum stimuleert Nederlandse economie: economische waarde en impact van het nieuwe Rijksmuseum onderzocht

28 augustus 2013 - 18:00

De verbouwing en opening van het nieuwe Rijksmuseum zorgt voor meer werkgelegenheid, meer toerisme en een BBP-bijdrage van € 235 miljoen op jaarbasis. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek dat adviesbureau Booz & Company heeft uitgevoerd. In deze economische waarde- en impactanalyse zijn de economische en maatschappelijke effecten van het Rijksmuseum onderzocht in de periode 2003 tot en met 2017. Naast de lopende exploitatie is ook gekeken naar de investeringen die de afgelopen jaren in het museum zijn gedaan en de effecten hiervan op de lange termijn.

De belangrijkste conclusies van het rapport zijn:

  1. Het nieuwe Rijksmuseum levert, in de periode 2003 – 2017, een BBP-bijdrage van € 3 miljard aan de Nederlandse economie.
  2. Vanaf de heropening draagt het Rijksmuseum € 235 miljoen bij op jaarbasis.
  3. Een kwart van de bezoekers geeft aan dat het Rijksmuseum de enige reden is om naar Amsterdam te komen; Rijksmuseumbezoekers zijn verantwoordelijk voor 5 tot 10% van de totale toeristische bestedingen in Amsterdam.
  4. Iedere bezoeker aan het Rijksmuseum levert een bijdrage aan het BBP van circa € 110.
  5. Het nieuwe Rijksmuseum is verantwoordelijk voor circa 3.700 arbeidsplaatsen in Nederland. Dit is een stijging van circa 1.100 sinds de periode voor de verbouwing.

“Het Rijksmuseum symboliseert het beste wat ons land te bieden heeft” Paul Schnabel, voormalig directeur SCP

Voor het onderzoek zijn verschillende experts en belanghebbenden geïnterviewd, onder wie:

Greg Richards (hoogleraar Vrijetijdswetenschap Universiteit Tilburg):
'De Economische Impact Analyse is dé manier waarop overheden naar de economische waarde van de culturele sector kijken.'
Hans Barnhoorn (directeur Cartier Amsterdam):
'De heropening van het Rijksmuseum heeft tot een toename van het winkelbezoek, en daarmee verkopen, geleid.'
Harry Hendriks (hoofd Publieke en Overheidsrelaties Philips):
'De brieflezende vrouw is een geweldige ambassadeur.'
Paul Schnabel (voormalig directeur SCP):
'Het Rijksmuseum symboliseert het beste wat ons land te bieden heeft.'

Download het rapport

Rijksmuseum bijzonder binnenlands product