Het Rijksmuseum is het museum van Nederland. De collectie telt 1,1 miljoen (kunst)objecten van en over Nederland vanaf de Middeleeuwen tot en met de 20ste eeuw. In 2013 is een geheel vernieuwd Rijksmuseum geopend voor het publiek, met naar verwachting 2.000.000 bezoekers in het eerste jaar, een adembenemend gebouw, een verrassende inrichting, prachtige tentoonstellingen, bruisende evenementen en vele prettige faciliteiten voor jong en oud.

De afdeling Conservering & Restauratie zoekt een:

Hoofd Restauratieatelier Schilderijen (m/v)
*36 uur per week*

De afdeling Conservering & Restauratie (C&R) van het Rijksmuseum is gevestigd in het Ateliergebouw dat gedeeld wordt met de natuurwetenschappelijke afdeling van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de Universiteit van Amsterdam met de opleiding tot restaurator. Binnen de afdeling C&R waar het hoofd van de afdeling C&R leiding aan geeft, zijn de volgende restauratiedisciplines vertegenwoordigd: Boek, Papier & Fotografie, Glas, Ceramiek en Steen, Meubel, Metaal, Schilderijen en Lijsten, Textiel (34Fte). Daarnaast zijn er drie Fte binnen de natuurwetenschappelijke afdeling (3Fte). Het Ateliergebouw ontwikkelt zich tot een kennisinstituut en is een internationale ontmoetingsplaats op het gebied van conservering, restauratie en conserveringswetenschap.

Het Rijksmuseum beschikt over een collectie van ruim 6000 schilderijen waarin onder andere de Hollandse school ruim is vertegenwoordigd. De hoogtepunten zijn zonder twijfel de werken van Rembrandt, Hals, Vermeer en Steen, maar daarnaast zijn tal van andere hoogtepunten zoals werken van onder meer Goya en Tintoretto in de collectie. De C&R focust op een internationaal erkende plaats in het museale veld waarbij conservering, restauratie en natuurwetenschappelijk onderzoek in samenwerking met conservatoren en conserveringswetenschappers een essentieel onderdeel vormt.

Functie

De afdeling schilderij restauratie wordt gevormd door zowel schilderij restauratoren (6fte) als een lijstenrestaurator (1fte) waarvan u het hoofd bent. Daarnaast worden regelmatig restauratoren op projectbasis aangesteld voor tijdelijke projecten (momenteel 6fte). U heeft de verantwoordelijkheid over alle restauratie projecten en stelt in nauwe samenwerking met het hoofd van de afdeling Beeldende Kunst het restauratieprogramma samen, evenals de prioriteiten in de conservering van de collectie van het depot in Lelystad. De standplaats is het Ateliergebouw, daarnaast kunnen ook werkzaamheden plaatsvinden in het depot. Het Rijksmuseum is een instituut waar veel wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt. Van u wordt een duidelijke visie verwacht over de ontwikkeling van het vakgebied van schilderijrestauratie en hoe u deze visie ten uitvoer wil brengen. Het is tevens uw taak om mede richting te geven aan de ambitieuze restauratie- en onderzoekplanning van de afdeling C&R.

Naast uw leidinggevende activiteiten wordt van u verlangd dat u

 • Erkend wordt als een zeer goed/ervaren (in theorie en praktijk) schilderijrestaurator;
 • Aan de collectie gerelateerd wetenschappelijk onderzoek i.s.m. met collegae en/of natuurwetenschappelijk onderzoekers uitvoert. De resultaten hiervan worden gedocumenteerd in woord en beeld via het web of (bijdragen in) boeken of artikelen in wetenschappelijke tijdschriften en bij symposia;
 • Op zorgvuldige wijze alle uitgevoerde behandelingen documenteert er op toeziet dat alle collegae van uw afdeling dat doen;
 • Het bewaken van de fysieke staat van de collectie, zodat (dreigend) verval tijdig wordt onderkend en corrigerende maatregelen (kunnen) worden genomen.

Vereisten

 • MA of MSc in schilderijrestauratie (in Nederland UvA of SRAL), indien de kandidaat gepromoveerd is, strekt dit tot aanbeveling
 • Ervaring met het uitvoeren van zeer complexe restauraties en het vastleggen van resultaten;
 • Een ruime kennis van restauratiemethodologie;
 • Kennis van nieuwe geavanceerde analyse methoden bij onderzoek naar schilderijen of beschilderde objecten;
 • Vloeiende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift (indien Nederlands niet de voertaal is, wordt van de kandidaat verwacht dat men de Nederlandse taal wil leren);
 • Sociaal en communicatief vaardig;
 • Analytisch en probleemoplossend gericht;
 • Ontwikkelingsgericht;
 • Servicegericht, flexibel en stressbestendig;
 • Aantoonbaar goede leidinggevende capaciteiten waarvan het stimuleren van medewerkers een belangrijk onderdeel vormt.

Aanstelling

Het hoofd van de schilderijafdeling zal worden aangesteld voor de periode van een jaar, de functie betreft een structurele plaats en leidt dus tot een mogelijk vast contract. Een assessment is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal € 3.350,- en maximaal € 4.666,- bruto per maand (schaal 12), bij een volledige werkweek van 36 uur, exclusief 8% vakantietoelage en eindejaarsuitkering. De CAO voor verzelfstandigde rijksmusea is van toepassing.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Dr. Robert van Langh, hoofd afdeling Conservering & Restauratie, tel. 020-6747233. Voor vragen met betrekking tot de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met Bart Schindeler, personeelsadviseur, tel. 020-6747324.

Sollicitaties

Van de kandidaat wordt verwacht dat men een visie over de ontwikkeling van het vakgebied van schilderijrestauratie, in 600-1000 woorden, digitaal toevoegt aan de sollicitatie. Sollicitaties (brief, visiestuk en cv) ontvangen wij graag per e-mail op vacatures@rijksmuseum.nl onder vermelding van functietitel. De sluitingsdatum is 14 februari 2014.